Chính sách bảo mật – Vua Bia
Giỏ hàng của bạn

Chính sách bảo mật

Vua Bia tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng, và chúng tôi công bố chính sách bảo mật này để cung cấp cho bạn thông tin quan trọng về việc chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ những thông tin về bạn mà chúng tôi có thể thu thập được. Chính sách bảo mật này áp dụng cho những trang web, các ứng dụng di động, hoặc dịch vụ trực tuyến khác (gọi chung là “Dịch Vụ”) được liên kết hoặc đề cập đến.
Chính sách bảo mật thông tin này (“Chính Sách Bảo Mật”) bao gồm những điều khoản sau đây:

  1. Thông tin chúng tôi thu thập
  2. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào?
  3. Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn như thế nào?
  4. Liên kết với trang web của bên thứ ba
  5. Bảo mật dữ liệu
  6. Quy định về việc thay đổi chính sách bảo mật
  7. Các điều khoản khác

1. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về người dùng theo nhiều cách khác nhau theo những mô tả được quy định trong Chính Sách Bảo Mật này. Ví dụ, chúng tôi có thể thu thập thông tin mà bạn cung cấp, thông tin thu thập được thông qua việc bạn sử dụng Dịch Vụ, và các thông tin mà chúng tôi thu thập từ các nguồn có sẵn hoặc từ các bên thứ ba. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn, về thiết bị, về việc bạn sử dụng Dịch Vụ mà chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng một cơ chế rõ ràng khi thu thập (như thông qua các chức năng trực tuyến trên trang web, thư điện tử, tin nhắn, hoặc những phương thức khác mà chúng tôi sẽ thông báo trước đến bạn) hoặc với sự đồng ý của bạn.
Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Để sử dụng hoặc đăng ký, tương tác với Dịch Vụ, bạn cần phải cung cấp một số thông tin. Ví dụ, khi đăng ký tài khoản hoặc thực hiện các giao dịch tài chính, hoặc tham gia vào một cuộc thi hay một chương trình khuyến mại, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp các thông tin liên quan.
Thông tin về việc bạn sử dụng Dịch Vụ và các tương tác khác với chúng tôi. Ngoài những thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin khác của bạn về việc sử dụng Dịch Vụ, ví dụ như thông tin về thiết bị, địa chỉ IP của bạn, và dữ liệu vị trí. Để làm điều này, chúng tôi có thể sử dụng các dữ liệu được lưu trữ khi bạn thao tác trên trang web (cookies), dữ liệu máy chủ, và các chương trình thống kê và phương pháp khác như được giải thích chi tiết hơn dưới đây. Ví dụ thông tin chúng tôi có thể thu thập là thông tin vị trí được truyền cho chúng tôi, sẽ được giải thích chi tiết hơn dưới đây.
Thông tin từ bên thứ ba. Chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn từ các bên thứ ba, theo hình thức thương mại hoặc công khai sẵn có. Ví dụ, chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn từ một mạng xã hội nếu bạn kết nối với Dịch Vụ của chúng tôi thông qua đó. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin của bạn với thông tin chúng tôi nhận được từ các bên thứ ba.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi không cần được sự đồng ý trước của bạn để thu thập thông tin trong các trường hợp sau:
(i) Thu thập thông tin cá nhân mà bạn đã công bố công khai trên các trang web thương mại điện tử;
(ii) Thu thập thông tin cá nhân của bạn để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ với chúng tôi (nếu có); và
(iii) Thu thập thông tin cá nhân của bạn để tính giá sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng (nếu có).

Thông tin dữ liệu máy tính

(i) Chúng tôi hoặc nhà cung cấp Dịch Vụ được ủy quyền của chúng tôi có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web (web beacon) và các công nghệ tương tự khác để lưu trữ dữ liệu vì mục đích cung cấp cho Quý Khách trải nghiệm tốt hơn, nhanh hơn, an toàn hơn và được cá nhân hóa khi Quý Khách sử dụng Dịch Vụ hoặc truy cập Nền Tảng.

(ii) Khi Quý Khách truy cập Nền Tảng thông qua máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có kết nối internet, máy chủ của công ty chúng tôi sẽ tự động ghi lại dữ liệu mà trình duyệt của Quý Khách gửi bất cứ khi nào Quý Khách truy cập trang web. Dữ liệu này có thể bao gồm:

a. Địa chỉ IP của máy tính hoặc thiết bị của Quý Khách;

b. Loại trình duyệt;

c. Trang web Quý Khách đang truy cập trước khi Quý Khách đến Nền Tảng;

d. Các trang trong Nền Tảng mà Quý Khách truy cập; và

e. Thời gian lưu lại trên các trang, hạng mục và dữ liệu được tìm kiếm trên Nền Tảng, thời gian truy cập và ngày và các số liệu thống kê khác.

(iii) Dữ liệu này được thu thập để phân tích và đánh giá nhằm giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình cũng như các Dịch Vụ và Sản Phẩm mà chúng tôi cung cấp.

(iv) Cookies là các tệp văn bản nhỏ (thường được tạo thành từ các chữ cái và số) được đặt trong bộ nhớ của trình duyệt hoặc thiết bị của Quý Khách khi Quý Khách truy cập trang web hoặc xem tin nhắn. Chúng cho phép chúng tôi nhận ra một thiết bị hoặc trình duyệt cụ thể và giúp chúng tôi cá nhân hóa nội dung để phù hợp với sở thích ưa thích của Quý Khách nhanh hơn và giúp Dịch Vụ và Nền Tảng thuận tiện và hữu ích hơn cho Quý Khách.

(v) Quý Khách có thể quản lý và xóa cookie thông qua cài đặt trình duyệt hoặc thiết bị của Quý Khách. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện, hãy truy cập tài liệu trợ giúp của trình duyệt hoặc thiết bị của Quý Khách.

(vi). Đèn hiệu web (web beacon) là hình ảnh đồ họa nhỏ có thể được đưa vào Dịch Vụ và Nền Tảng của chúng tôi. Chúng cho phép chúng tôi đếm những người dùng đã xem những trang này để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về sở thích và sở thích của Quý Khách.

BẰNG CÁCH NHẤP VÀO “ĐĂNG KÝ”, “ TÔI ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA VUA BIA”, “TÔI ĐỒNG Ý VÀ CHO PHÉP VIỆC THU THẬP, SỬ DỤNG, TIẾT LỘ, LƯU TRỮ VÀ/HOẶC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA TÔI CHO MỤC ĐÍCH ĐÃ NÊU TRONG VÀ PHÙ HỢP VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA VUA BIA” HOẶC NHỮNG NỘI DUNG TƯƠNG TỰ ĐƯỢC THỂ HIỆN TẠI TRANG ĐĂNG KÝ CỦA VUA BIA, QUÝ KHÁCH XÁC NHẬN RẰNG QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VÀ HIỂU RÕ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY VÀ QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐỒNG Ý VÀ CHO PHÉP VIỆC THU THẬP, SỬ DỤNG, TIẾT LỘ, LƯU TRỮ VÀ/HOẶC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN NHƯ ĐÃ ĐƯỢC MÔ TẢ VÀ QUY ĐỊNH TẠI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY.

2. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Để cung cấp, quản lý và cải tiến sản phẩm và Dịch Vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để cung cấp, quản lý và cải thiện quá trình vận hành, các tính năng và Dịch Vụ, bao gồm việc cung cấp Dịch Vụ, cá nhân hóa nội dung, hoặc hiểu cách bạn sử dụng và tương tác với Dịch Vụ. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để xử lý một giao dịch mà bạn yêu cầu, để phản hồi và đáp ứng các yêu cầu mà chúng tôi tiếp nhận từ bạn hoặc kết nối với bạn về Dịch Vụ, tiến hành khảo sát, nghiên cứu và thử nghiệm các tính năng cho việc phát triển, để tìm hiểu và sửa các vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc thực hiện Dịch Vụ.
Để truyền tải thông điệp quảng cáo và khuyến mại. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để thực hiện và cung cấp quảng cáo và khuyến mại cho bạn cả khi đang sử dụng hoặc khi không sử dụng Dịch Vụ và để cải thiện những quảng cáo và khuyến mại để phù hợp hơn với bạn. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ thư điện tử mà bạn cung cấp để định kỳ gửi cho bạn các chào hàng hoặc các tin tức quảng cáo phù hợp với bạn.
Để bảo vệ Dịch Vụ và những người khác. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn khi chúng tôi tin là cần thiết hoặc thích hợp để bảo vệ và thực thi các quyền hợp pháp, tính bảo mật, an toàn, hoặc tài sản của Dịch Vụ, nhân viên hoặc đại lý của chúng tôi, hoặc người sử dụng khác và để tuân thủ pháp luật.

3. CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Công ty liên kết và nhà cung cấp. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin thu nhận được từ bạn với các công ty liên kết với các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ và các đối tác có hợp đồng dịch vụ với chúng tôi.
Đối tác kinh doanh. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh để cung cấp các tính năng và dịch vụ cho mục đích tiếp thị trực tiếp. Đối tác kinh doanh có thể cung cấp thông tin về dịch vụ và sản phẩm phù hợp với bạn, và họ có thể thu thập các thông tin phi cá nhân về bạn qua việc sử dụng các dữ liệu được lưu trữ khi bạn thao tác trên trang web (cookies) và các công nghệ tương tự.
Các bên khác theo yêu cầu của luật pháp, khi cần thiết để bảo vệ người sử dụng và Dịch Vụ của chúng tôi, hoặc trong quá trình giao dịch của doanh nghiệp. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn như chúng tôi tin là cần thiết hoặc thích hợp để bảo vệ, thực thi, hoặc giữ quyền lợi hợp pháp, sự riêng tư, bảo mật, sự toàn vẹn, an toàn hay tài sản của Dịch Vụ, nhân viên, đại lý hoặc người sử dụng của chúng tôi, và để tuân thủ pháp luật hoặc quy trình pháp lý, bao gồm phản hồi yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền và bảo vệ trước các khiếu nại của bên thứ ba. Chúng tôi cũng có quyền chuyển nhượng bất kỳ thông tin nào trong trường hợp chúng tôi bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần công việc kinh doanh hoặc các tài sản của chúng tôi cho một bên thứ ba, chẳng hạn như trong trường hợp sáp nhập, mua lại, tổ chức lại hoặc các giao dịch tương tự khác.
Các trường hợp khác với sự đồng ý hoặc cho phép của bạn. Ngoài việc chia sẻ thông tin được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này và thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo quy định của pháp luật, chúng tôi có thể chia sẻ, tiết lộ và chuyển giao thông tin về bạn với các bên thứ ba bất kỳ khi nào bạn đồng ý hoặc cho phép. Ví dụ, nếu bạn tự nguyện tiết lộ hoặc gửi thông tin vào một diễn đàn, thông tin đó sẽ được công bố cho cộng đồng và có thể được công bố rộng rãi hơn bởi một thành viên của cộng đồng hoặc do tính chất của diễn đàn.
Dữ liệu tổng hợp. Chúng tôi cũng có thể cung cấp dữ liệu tổng hợp hoặc dữ liệu mà chúng tôi đã thực hiện các biện pháp khác để loại trừ khả năng xác định danh tính của bạn cho bên thứ ba.
Bên thứ ba cung cấp nội dung, quảng cáo hoặc các chức năng khác. Một số nội dung, quảng cáo và chức năng của Dịch Vụ có thể được cung cấp bởi đối tác thứ ba, ví dụ các nhà quảng cáo và nhà cung cấp công cụ mạng xã hội. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân có thể xác định danh tính của bạn (ví dụ tên, địa chỉ thư điện tử có thể được sử dụng để liên hệ trực tiếp hoặc tiết lộ danh tính của bạn) với các bên thứ ba này trừ khi có sự đồng ý/ cho phép của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng các bên thứ ba và đối tác truyền thông để cung cấp quảng cáo trên trang web, ứng dụng, và dịch vụ trực tuyến để giới thiệu Dịch Vụ. Các bên thứ ba này có thể thu thập và tiếp nhận thông tin nhất định của bạn về việc sử dụng dịch vụ hoặc việc tương tác với quảng cáo, thông qua cookies và các công nghệ tương tự, và các thông tin này có thể được kết hợp với các thông tin được thu thập từ các trang web và dịch vụ trực tuyến khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc bảo mật của các bên nói trên.
Lưu trữ thông tin. Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin do bạn cung cấp theo đúng quy định của pháp luật cho việc cung cấp Dịch Vụ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến bạn và/hoặc để tiếp cận và thay đổi/ điều chỉnh/ hủy bỏ thông tin cá nhân của bạn, hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng như được đăng tải trên trang web để chúng tôi hướng dẫn bạn cụ thể về phương thức và công cụ cho việc tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn trên hệ thống của chúng tôi.

4. LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Dịch Vụ có thể có liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính bảo mật hoặc tính riêng tư của bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các trang web, ứng dụng, hay dịch vụ khác hoặc bởi các nhà cung cấp hệ điều hành điện thoại di động, nhà cung cấp dịch vụ mạng, hoặc các nhà cung cấp tương tự. Bạn nên thận trọng và xem xét các điều khoản bảo mật áp dụng cho các trang web và dịch vụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng.

5. BẢO MẬT DỮ LIỆU

Chúng tôi có các biện pháp vật lý và kỹ thuật để bảo vệ các thông tin được thu thập trực tuyến. Tuy nhiên, dù hiệu quả đến mức nào, không có hệ thống an ninh nào là bất khả xâm phạm cũng như không thể tránh khỏi các sự kiện bất khả kháng có thể xảy ra. Chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của cơ sở dữ liệu, cũng không thể bảo đảm rằng những thông tin bạn cung cấp sẽ không bị can thiệp khi đang được truyền cho chúng tôi qua Internet. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật của Việt Nam liên quan đến việc bảo mật thông tin. Trong trường hợp bạn có cơ sở cho rằng các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi đã bị tiếp cận/ sử dụng/ thay đổi/ phá hủy trái phép, vui lòng liên hệ ngay với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được giải quyết khiếu nại theo đúng trình tự của pháp luật.

6. BẢO MẬT THÔNG TIN THANH TOÁN CỦA KHÁCH HÀNG

Bên cạnh việc bảo mật các thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi cũng đảm bảo các thông tin thanh toán của bạn khi bạn cung cấp để thực hiện thanh toán trực tiếp trên trang web của chúng tôi cũng sẽ được bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. QUY ĐỊNH VỀ THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi bằng cách đăng thông báo tại đây hoặc bằng các phương tiện thích hợp. Bất kỳ thay đổi nào với Chính Sách Bảo Mật sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật và đăng tải. Việc bạn sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin để sử dụng Dịch Vụ sau khi cập nhật đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Chính Sách Bảo Mật đã được cập nhật.

8. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Chính sách đối với người chưa thành niên. Dịch Vụ của chúng tôi không dành cho các cá nhân dưới 18 tuổi sử dụng đồ uống có cồn. Nếu chúng tôi phát hiện thông tin cá nhân được cung cấp bởi cá nhân dưới 18 tuổi sử dụng đồ uống có cồn, chúng tôi sẽ xóa bỏ thông tin đó.
Chuyển dữ liệu xuyên biên giới. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn đến bất kỳ nước nào khác nơi mà các chuẩn mực bảo mật có thể không phù hợp với đất nước của bạn, nhưng sẽ thông báo trước cho bạn để bạn đồng ý.

Nếu Quý Khách có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật dữ liệu cá nhân hoặc quyền riêng tư về dữ liệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại 1900-2237 để được tư vấn và giải đáp.

Phiên bản này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2020